Szentgotthárdon sem kap kiemelt védelmet a termőföld

Várható változás az idegenforgalomban? Sportöltöző?
 
A két ülés közti beszámolóból kiderült, hogy a fürdő szeptemberi vendégszáma a tavalyihoz képest 
20%-kal kevesebb volt. Hozzászólásomban kifejtettem, hogy ez véleményem szerint egyértelműen a 
menekülttábor miatt van, szorosan kapcsolódva ahhoz, amit egyes vállalkozók jeleztek egy hónappal 
ezelőtt. Az osztrák vendégek és vásárlók elmaradása rányomta a bélyegét a szolgáltatóiparra és a 
turisztikára is. Ez az állapot valamelyest már rendeződött, remélhetőleg nem lesz visszaesés a 
jövőben sem. Mivel nemsokára kinyit a szálloda, azt a javaslatot tettem, hogy a fürdő a jövőben ne 
csupán az elmúlt év vendégszámát hasonlítsa össze az ideivel, hanem tegyen fel a táblázatba egy 
olyan évet is, amikor működött még a hotel. Ebből láthatjuk majd, hogy milyen irányba halad az 
idegenforgalmunk. A sportöltözővel kapcsolatban megtudtuk, hogy a kivitelező szó szerint 
ultimátumot kapott. Amennyiben az ülést követő napon nem kezdi meg a munkálatokat, úgy az 
alapozást más fogja elvégezni. November eleje van, a testületi határozat alapján ennek az épületnek 
a bajnokságok kezdetére állnia kellett volna.
 
Ahogy az Alaptörvény, úgy a helyi vagyonrendelet sem védi a termőföldet
 
Elkezdődött a Fidesz talán utolsó nagy privatizációnak nevezett szabadrablása. Az úgynevezett 
rendszerváltás után az egymást követő kormányok 25 éven át semmizték ki az országot, árusították ki 
minden vagyonát, kijátszva azt a tőkeerős hazai és külföldi cégeknek, klientúrának. Most elkezdődött 
a még megmaradt nemzeti vagyon elrablása, a termőföldé. Árverésre bocsátja a kormány az állami 
földeket, amikhez nyilván a nagytőkés haverok fognak hozzájutni. A Jobbik anno alkotmányos 
védelmet javasolt a termőföldnek, megóvva azt a külföldi és hazai spekulánsoktól. Szentgotthárdon a 
vagyongazdálkodási irányelvek tárgyalásakor egyéni indítványként javasoltam, hogy a külterületi, 
mezőgazdasági besorolású önkormányzati ingatlanok (termőföld, rét, erdő, legelő) kerüljenek be a 
forgalomképtelen törzsvagyon kategóriába, azaz ne lehessen eladni azokat. Gondolom, mondanom 
sem kell, hogy polgármesterünk kijelentette: nem támogatja ezt a javaslatot. A testület többsége 
pedig le is szavazta azt. Sajnálatos ez, de őszintén szólva nem is vártam mást. Már megszokott, hogy a 
javaslataimat leszavaztatja Huszár Gábor, talán ez van központilag kiadva a fideszeseknek.
 
Városunk közlekedésének helyzete
 
Ez tavaly is érdekes napirendi pont volt, bizottsági szinten is hosszú tárgyalással és vitákkal. A Széll 
Kálmán téri, szökőkút mögötti terület kérdése újra felmerült. Forgalomtól elzárt sétálóutca legyen 
vagy maradjon a jelenlegi helyzet? A döntés szerint marad a várakozni tilos tábla hatálya, ezt a 
közterület-felügyelet fogja ellenőrizni az ott lévő üzletek tulajdonosainak segítségével. Már többször 
is kértem, hogy az ott lakók véleményét is vegyük figyelembe a döntés meghozatala előtt, de ez 
sajnos ismét süket fülekre talált. Márciusban mindenesetre újra előjön a téma, ha nem történik 
értékelhetően pozitív változás. Felszólalásomban a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban 
elmondtam, hogy a kerékpárutak használata bizony hagy kívánnivalót maga után. Biciklistáink 
biztonságának érdekében vannak számukra elkülönített utak, ezt kellene elsősorban megérteni. Az 
új, leendő buszpályaudvar mellett meg fog változni a közlekedési rend, néhány rövid útszakasz 
egyirányú lesz. Erre szükség van a buszok közlekedése és az ott lévő utak szélessége miatt. Még 
tavaly javasoltam a városi parkolási nehézségek miatt a Mártírok úti, páros oldalon található helyek 
ferde parkolókká alakítását. Ennek megvalósításával jelentősen növelhető lenne a parkolóhelyek 
száma, mindösszesen egy méternyi zöld területsáv feláldozása által. Talán végre ez a javaslatom 
megfontolásra kerül.
 
Műfüves pálya, közétkeztetés, egyebek
 
Nemsokára üzembe helyezik a lassan elkészülő műfüves focipályát, amelynek vannak állandó 
karbantartási feladatai. Egyes állapotmegóvásokat hetente, egyeseket pedig évente szükséges 
elvégezni. A gyakori karbantartásokat a SZET Kft. végezné el a tervek szerint egy újonnan vásárolandó 
eszköz segítségével. Kérdésemre megkaptam a választ is, miszerint a dolgozók szakszerű oktatásban 
fognak részesülni ennek kivitelezése ügyében. Nem lenne túl jó, ha valaki minden képzés nélkül 
felmenne a pályára traktorral, nagy károkat okozva annak állapotában. A komolyabb felújításokat 
szerződött külső vállalkozó fogja végezni. Megállapodtunk a kedvezményes használatokról is a 
városban található csapatok érdekében.
A közétkeztetésben a helyi vállalkozó mindenki megelégedésére végzi munkáját, minőségi a változás 
az előző céghez képest. A nyersanyagok árának növekedése miatt 3%-os normanövekedést 
szavaztunk meg az étkeztetés színvonalának fenntartása érdekében.
Elénk került az új kézilabdacsapat, a Máriaújfalu SE kérése is. Félárú csarnokhasználatot és 200 ezer 
forintnyi támogatást szavaztunk meg a csapatnak. Közel 40 gyermek sportol itt, nem lenne 
tisztességes velük szemben, ha ezt elutasítottuk volna. Polgármesterünk nem szavazta meg a 
pénzbeli támogatást, jómagam is csodálkozom, hogy ez a javaslat átment.
Egy hónap múlva friss beszámolóval jelentkezem.
 
Lábodi Gábor
 
önkormányzati képviselő, Jobbik