Beszámoló a márciusi, szentgotthárdi testületi ülésről

A polgármester levetette a napirendről a menekülttábor elutasításáról szóló előterjesztést, a többség pedig megszavazta ezt.

Közös előterjesztést nyújtottunk be Szalainé Kiss Edina képviselőtársammal arról, hogy a testület egyértelműen és véglegesen mondja ki: semmilyen idegenrendészeti objektumot nem szeretnénk városunk közigazgatási területén belül. Huszár Gábor egész egyszerűen a napirendek elfogadásakor levetette a tárgysorozatból előterjesztésünket – de ami a legszomorúbb, hogy a többség meg is szavazta ezt! Ismét bebizonyosodott, hogy a polgármester csak a nyilatkozataiban játssza meg a városát védő elöljárót, a valóságban azonban nem mer állást foglalni pártja akaratával szemben. Mondhatnám azt is, hogy nem okozott csalódást. Bana Tibor országgyűlési képviselő is jelen volt az ülésen, hozzászólásában ő is az összefogás és az egységes kiállás mellett érvelt – mindhiába. Ezek után a két ülés közti beszámolónál ügyrendi témában kértem szót, amelynek végén a testület feloszlatását javasoltam. Indokaim a következők voltak: a március eleji tájékoztatón képviselőtársaim lesütött szemmel hallgatták végig a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát, aki a tábor építését adta elő számunkra. Egyikük sem tiltakozott ez ellen, véleményem szerint megszegték képviselői esküjüket és szembe mentek az Mötv. hatályos paragrafusaival, a képviselők kötelességeit illetően. Mindenki elutasította a feloszlatást, talán senki sem merte vállalni az emberek véleményét az előrehozott választások esetén. No comment.

Egészségügyi koncepció

Hozzászólásomban példaként megemlítettem a szemészeti szakrendelést, amire konkrétan egy egész napot kell rászánnia annak, aki vizsgálatra vár. Kevés sok szakrendelés esetében a heti egy-két nap, ezt valahogy orvosolni kell. Szó szerint. Muszáj volt egyik képviselőtársamra is reagálnom, aki szerint nyugati színvonalú Magyarországon az egészségügyi ellátás. (Talán Nyugat-Afrikára gondolt?) Orvos- és ápolóhiánnyal küzd az ország, kilométeresek a várólisták, a kórházak nagy része romokban hever, százmilliárdok kellenének az ágazatba. Véleményem szerint az emberek gyomra már nem nagyon veszi be az ilyen jellegű, tömény kormánypropagandát.

Városkép, Helyi Értéktár

Volt egy olyan egyéni indítványom, amit egyhangúlag elfogadott a testület!!! Ezt azért kellett három felkiáltójellel illetnem, mert ez bizony kuriózum. Nevezetesen városunk egyik legrégebbi utcájának, a József Attiláról elnevezettnek a kiemelését és a történelmi városképbe emelését javasoltam, ezt a testület el is fogadta. Az Értéktár Bizottság is tartott egy beszámolót, ez a két téma mindenképpen összefügg. Mindenkinek jó szívvel javasolnám a Honismereti Kör honlapját, ahol tájékozódhat városunk értéktáráról, vagy akár javaslatot is tehet annak bővítésére.

Földgáz beszerzése a szabadpiacról

A tavalyi évben is tárgyaltuk az előterjesztést, ott is voltak kifogásaim ellene. Akkor egy offshore hátterű cég lett megbízva a beszerzéssel, azóta a hírek szerint a cég tulajdonosi köre megváltozott, pont az akkori felszólalásom hatására. Most sem tudtam támogatni a határozati javaslatot, nem szeretek bemondásra szavazni. Semmilyen számadatot nem láttam, nevezetesen, hogy mekkora a város megtakarítása, mennyit nyerhetünk ezzel az ügylettel. Nem hinném, hogy ez üzleti titok lenne, elvégre közpénzről van szó. Számomra a konkrét számadatok – akár a tavalyi eredmények – ismerete nélkül korrupciógyanúsnak tűnik az ügylet, ezért nem is támogattam.

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítása

A polgármesternek adott, egyéni hatáskörben elbírálandó dolgokról szólt az előterjesztés, ezt sem tudtam megszavazni. Túl sok jogosítványt biztosított a testület a polgármesternek, nem gondolnám, hogy a képviselők csupán szavazógépnek kellenének, egyfajta biodíszletként az asztalok mellé. Konkrét kifogásom a szolgalmi jog létesítésére vonatkozott leginkább, amely olvasatom szerint a polgármesternek szabad kezet ad abban, hogy önkormányzati területet átadhat harmadik személynek használatra. Véleményem szerint ez ütközik az Mötv.-vel, amely a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében tartja az e területek feletti rendelkezést. Kíváncsian várom a határozat utóéletét.

Sertéstelep Rábatótfaluban

Februárban arról volt szó, hogy a tiltakozóknak el kell dönteniük: falusias avagy kertvárosias övezetben szeretnének-e a továbbiakban élni, az Önkormányzat csak így tud segíteni nekik az állattartó telep elleni küzdelemben. Annak rendje és módja szerint a helyiek megkapták a tájékoztató levelet, amely mindkét besorolás előnyeit és hátrányait ismertette, valamint a vállalkozó konkrét terveit a telepet illetően. A visszaküldött ívek 80%-a kertvárosias övezetet szeretett volna, elutasítva ezzel a sertéstelepet. Mit gondolnak, mit döntött a többség? Nem változtatta meg a falusias besorolást, így a helyiek tiltakozása értelmetlen volt, sőt véleményem szerint be lettek csapva. Minden tiszteletem azoké, akik mezőgazdasági munkából, helyi terméket előállítva próbálnak meg boldogulni, de én úgy gondolom, hogy a testület nem mehetett volna szembe az ott élők akaratával.

Volt buszpályaudvar, egyéb témák

Huszár Gábor javaslatát elfogadta a többség a volt Hunyadi úti buszpályaudvarral kapcsolatban, nagyon úgy néz ki, hogy ott is lakások fognak épülni. Ezt nonszensznek tartom, pláne a ciszter temetőkápolna miatt, amely így teljesen hozzá nem méltó környezetbe kerülne. Jó szívvel támogatta mindenki a riói olimpiára készülő Koszár Zsolt támogatási kérelmét, sok sikert kívánunk az oda vezető úthoz! Az idei útfelújításokban elsődlegességet fognak élvezni a következők: Zsidai út, Kossuth utcai parkoló bővítése, Alkotmány utcai buszöböl, valamint az Akác és Fenyő utcák. Támogattunk ismét első lakáshoz jutókat, remélhetőleg minél több ilyen kérelem fog elénk kerülni a jövőben. Tisztelt Olvasó, viszlát az áprilisi ülés után, remélhetőleg menekülttábor-mentes Szentgotthárdon.

 

Lábodi Gábor

önkormányzati képviselő, Jobbik